Log in

ŞİİR Mİ, KÂFİYE Mİ, YAKIŞTIRMA MI


ŞİİR Mİ, KÂFİYE Mİ, YAKIŞTIRMA MI


Güzel nazı, ördek kazı, kış yazı sever.

Orman çamı, kedi damı, işçi zamı sever.

Saç böreği, aç çöreği, turist yöreyi sever.

Ocak közü, kirpik gözü,' ozan sözü sever.

Kuş darıyı, çiçek arıyı, kırmızı sarıyı sever.

Garip sılayı, yiğit halayı, bakır kalayı sever.

Geveze lafı, bakkal rafı, açıkgöz safı sever.

Güvey gelini, cömert elini, zayıf belini sever.

Bekçi feneri, bel kemeri, eşek semeri sever

Mektup pulu, kervan yolu, Allah kulu sever.

Sporcu kupayı, şişe tıpayı, eşek sıpayı sever.

Anne bebeği, bulgur dibeği, fırın çöreği sever.

Davul zurnayı, göl turnayı, avcı vurmayı sever.

Kirli hamamı, baca dumanı, inek samanı sever.

Futbolcu topu, gençler popu, hırsız jopu sever

.Kasap danayı, öksüz anayı, yırtık yamayı sever.

Kan damarı, züğürt kumarı, azgın şamarı sever.

Gelin güveyi, tosun düveyi, başkan üyeyi sever.

Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever.

Yemek tuzu, maymun muzu, kurt kuzuyu sever.

Asil soyunu, çoban koyunu, çocuk oyunu sever.

Memur masayı, para kasayı, hakim yasayı sever.

İnsan kabağı, yemek tabağı, miskin yatağı sever.

Kilim keçeyi, sözlük heceyi, baykuş geceyi sever.

Sarhoş dostunu, ayı postunu, yaşlı bastonu sever.

Çöl yağmuru, çizme çamuru, oklava hamuru sever.

Ana çocuğu, üşüyen gocuğu, yumurta sucuğu sever.

Dünür dünürü, ateş kömürü, muhtar mühürü sever.

Sultan fermanı, hasta dermanı, çiftçi harmanı sever.

Harman döveni, kuzu çimeni, pastırma çemeni sever.

Davul zurnayı, bilezik burmayı, oruçlu hurmayı sever.

Tembel yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı sever.

İbrahim Aş

İLGİNİZE - BİLGİNİZE

Bu kategoriden diğerleri: « Obama’ya son açık mektup!
Yorum eklemek için giriş yapın